ISSUE 7

Innovative remediation technologies - research and experience


DENITRIFICATION EFFECT OF BACTERIA THIOBACILLUS DENITRIFICANS

DENITRIFIKACE ČINNOSTÍ BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS

 

Zuzana Blažková, Jiří Palarčík

Summary   Full text                                                   


DEVELOPMENT OF WATER GLASS MEDIUM FOR DETECTION OF MICROORGANISMS WITH CRUDE OIL BIODEGRADATION ACTIVITY

VÝVOJ MÉDIA PRO DETEKCI MIKROORGANISMŮ DEGRADUJÍCÍH ROPNÉ LÁTKY NA BÁZI VODNÍHO SKLA

 

Michaela Doláková, Jana Chumchalová, Pavel Špaček

Summary   Full text                                            


ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF SEEPING LANDFILL WATERS IN NASAVRKY

ELEKTROCHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDKY V NASAVRKÁCH

 

Libor Dušek, Marie Morchová, Marian Vojs

Summary   Full text                                            


POTENTIALITIES TO ECONOMICALLY STREAMLINE MICROBIOLOGICAL DETECTION FOR MONITORING OF BIOREMEDIATION PROCESSES

MOŽNOSTI EKONOMICKÉHO ZEFEKTIVNĚNÍ MIKROBIOLOGICKÝCH STANOVENÍ PRO MONITORING BIOREMEDIAČNÍCH PROCESŮ

 

Jana Chumchalová, Alina Blašková, Pavel Špaček

Summary   Full text                                            


INTEGRATION OF ELECTRODIALYSIS WITH BIPOLAR MEMBRANE INTO TECHNOLOGY OF TREATMENT OF EXTRA WASTEWATER CONTAINING SODIUM SULFATE

ZAČLENĚNÍ ELEKTRODIALÝZY S BIPOLÁRNÍMI MEMBRÁNAMI DO TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ NADBILANČNÍCH ODPADNÍCH VOD OBSAHUJÍCÍCH SÍRAN SODNÝ

 

Jan Kroupa, Jiří Cakl, Jan Kinčl, František Toman

Summary   Full text                                            


THE EFFECT OF SELECTED FACTORS ON THE DENITRIFICATION USING BIOPELET

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DENITRIFIKACI POMOCÍ BIOPELET

 

Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák

Summary   Full text                                            


EFFECT OF pH ON SORPTION CHARACTERISTICS OF NANOIRON DURING STABILISATION OF SELECTED RISK ELEMENTS

VLIV pH NA SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY NANOŽELEZA PŘI STABILIZACI VYBRANÝCH RIZIKOVÝCH PRVKŮ

 

Machalická Eva, Rákosová Simona, Vítková Martina, Šillerová Hana, Michálková Zuzana

Summary   Full text                                            


ANAEROBIC DEGRADATION OF DIOXINS - TECHNOLOGY IN PRACTICE

ANAEROBNÍ DEGRADACE DIOXINŮ – TECHNOLOGIE PRO PRAXI

 

Jitka Najmanová, Vít Matějů, Robin Kyclt, Simona Vosáhlová, Martina Mazalová

Summary   Full text                                            


UTILIZATION OF SYNTHETIC MANGANESE OXIDE (AMO) AS SORBENTS TO REDUCE METAL TRANSPORT THROUGH THE SOIL PROFILE OF PŘÍBRAM DISTRICT

VYUŽITÍ SYNTETICKÉHO OXIDU MANGANU (AMO) JAKO SORBENTU KE SNÍŽENÍ TRANSPORTU KOVŮ PŮDNÍM PROFILEM V KONTAMINOVANÉ OBLASTI PŘÍBRAMSKA

 

Petr Ouředníček, Zdeněk Soldán, Ondřej Nedvěd, Lukáš Trakal

Summary   Full text                                            


OBSERVATION OF THE MIGRATION PROPERTIES OF NANOIRON BASED ON 2D-EXPERIMENT

POZOROVÁNÍ TRANSPORTNÍCH VLASTNOSTÍ NANOŽELEZA NA ZÁKLADĚ 2D-EXPERIMENTU

 

Kristýna Pešková

Summary   Full text                                            


MULTIDISCIPLINARY EVALUATION OF THE REDUCTIVE DEHALOGENATION OF CHLORINATED ETHENES

MULTIDISCIPLINÁRNÍ HODNOCENÍ PRŮBĚHU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLÉNŮ

 

Monika Stavelova, Sonia-Estelle Tarnawski, Christof Holliger, Pierre Rossi, Iva Sakmaryova, Jiri Mikes, Maria Brennerova

Summary   Full text                                            


INNOVATION OF CONSTRUCTED WETLANDS – PERFORMANCE OF CONSTRUCTED WETLAND OF SECOND GENERATION AFTER THE ONE YEAR OF USE

INOVACE KOŘENOVÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - HODNOCENÍ ÚČINNOSTI KČOV II. GENERACE PO PRVNÍM ROCE PROVOZU

 

Michal Šereš, Tereza Hudcová, Michal Kriška Dunajský

Summary   Full text                                            


THE EFFECT OF BIOSURFACTANTS IN THE SOIL ENVIRONMENT

PŮSOBENÍ BIOSURFAKTANTŮ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ

 

Marek Šír, Kristina Lhotská, Martin Bystrianský, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík

Summary   Full text                                            


ECOTOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THERMAL TREATMENT

EKOTOXIKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA TERMICKÉHO ZÁSAHU

 

Jaroslav Tošner, Ondřej Pařízek, Tereza Ptáková, Vladimír Kočí

Summary   Full text                                            


REMOVAL OF PHARMACEUTICALS FROM WASTE WATER

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV Z ODPADNÍCH VOD

 

Vojtěch Trousil, Jiří Palarčík

Summary   Full text