Usługi

 • Analiza ryzyka
 • Audyty ekologiczne
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Instalacje wodne i kanalizacja
 • Uzdatniacze wody
 • Usługi ratunkowe
 • Badania hydrogeologiczne i nowe źródła wody
 • Badania inżynieryjno-geologiczne
 • Likwidacja zanieczyszczeń ekologicznych
 • Nowoczesne procedury sanacyjne
 • Pobieranie próbek i zapewnienie analiz
 • Odradonowanie, studia optymalizacji
 • Produkcja tworzyw sztucznych
 • Prace badawcze
 • Seminaria i konferencje
 • Wydawanie publikacji eksperckich