Innovative remediation technologies - research and experience

Název (Title):STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Innovative remediation technologies - research and experience                                       

ISSN:

1805-0182

Vydavatel (Publisher):

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o                                                               .

Sídlo (Address):

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, Czech Republic

Kontakt (Contact):

Olga Halousková, Jana Veselá, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, Czech Republic, tel. +420 469 682 303-5, +420 469 318 423, fax +420 469 682 310, e-mail: olga.halouskova@ekomonitor.cz, jana.vesela@ekomonitor.cz

Periodicita (Publication schedule):

1x ročně (annually)

Redakční rada (Editorial board):

doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc., VŠCHT Praha (ICT Prague)

doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., TUL (Technical University of Liberec)

Olga Halousková, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha (ICT Prague)

Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., TUL (Technical University of Liberec)

Ing. Martina Nováková, Ph.D., VŠCHT Praha (ICT Prague)

Bc. Jana Veselá, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

 

Obsah (Contents)

Pokyny pro autory (Instructions for Authors)

 

Innovative remediation technologies - research and experience (2008)

Innovative remediation technologies - research and experience (2009)

Innovative remediation technologies - research and experience (2010)

Innovative remediation technologies - research and experience (2011)

Innovative remediation technologies - research and experience (2012)

Innovative remediation technologies - research and experience (2013)

Innovative remediation technologies - research and experience (2014)

Innovative remediation technologies - research and experience (2015)