Seminari

Stručne konferencije, workshopove i seminare prije svega glede zaštite životnog okoliša i saobraćaja, naše društvo organizira već od 1996. godine. Prilikom pripreme stručnih akcija surađujemo sa stručnim tvrtkama, ministarstvima, visokim školama i akademijskim radnim mjestima.
 

 • Kalendar događanja
  Uvidom u kalendar s akcijama možete ćete koje konferencije i seminare smo već uvrstili u plan, kada i gdje će se iste akcije biti ostvarene, klikom na njihov naziv otvorite ili skinite cirkulare, pozivnice i prijavnice sa svim daljim potankostima. Radi kompletnosti u kalendaru ostavljamo na određeno vrijeme informacije o akcijama koje su već protekle.
   
 • Referentna lista
  Referentna lista sadrži kompletni ispis svih akcija koje smo ostvarili od 1996. godine, kada smo započeli organizirati seminare i konferencije. Pored svake akcije naći ćete datum i mjesto održavanja te informacije o broju uzvanika. Referent listom Vas želimo upoznati s rezultatima našeg djelovanja.
   
 • Foto-galerija
  Posjetite našu foto-galeriju te se prisjetite akcije i mjesta koje ste s nama posjetili. Pogledajte odabir fotografija ne samo tijekom konferencija, ali i sa pratećeg programa (sa društvenih susreta, ekskurzija, izleta itd.).

Izravni kontakti

  Odjel za seminare

  Telefon: +420 469 682 303-5
  Fax: +420 469 682 310
  E-mail: ekomonitor(at)ekomonitor.czseminare(at)ekomonitor.cz
 
  Telefon: Mobil: E-mail:
  Halousková Olga 469 318 423 602 624 510 halouskova(at)ekomonitor.cz
  Pecinová Alena 469 318 422 606 730 325 pecinova(at)ekomonitor.cz
  Havlová Jana 469 318 421 725 559 928 havlova(at)ekomonitor.cz