Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zakres działalności zgodnie z kodeksem handlowym:
specjalistyczny handel detaliczny
prace geologiczne
prace przygotowawcze pod budowy
specjalistyczne prace budowlane
realizacja budynków, ich zmian i rozbiórek
handel hurtowy
pośrednictwo w usługach
pośrednictwo w handlu
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
gospodarka odpadami (za wyjątkiem niebezpiecznych)
produkcja maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia
produkcja, instalacja i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych
działania inżynieryjne w budownictwie inwestycyjnym
uzdatnianie i rozprowadzenie wody użytkowej
wynajem i wypożyczanie rzeczy ruchomych
drogowy silnikowy transport ciężarowy
projektowanie urządzeń elektrycznych
doradztwo techniczne w zakresie środowiska i gospodarki wodnej
produkcja maszyn i urządzeń do zastosowań w sektorach gospodarczych
produkcja wyrobów z tworzywa sztucznego i gumy
organizacja specjalistycznych kursów, szkoleń i innych działań edukacyjnych w tym wykładów lektorskich
działalność reklamowa i marketing
testy, pomiary i analizy
produkcja, reprodukcja i nagrywanie zapisów dźwiękowych i audiowizualnych
działalność wydawnicza i publikacyjna
projektowa działalność w budownictwie
badania i rozwój w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych lub nauk społecznych
działalność doradców gospodarczych, finansowych, organizacyjnych i ekonomicznych
działalność doradców księgowych, prowadzenie księgowości
administrowanie instalacji wodnej i kanalizacji dla potrzeb publicznych
Z radością oczekujemy współpracy z Państwem.