ISSUE 1

Innovative remediation technologies - research and experience


MECHANISM OF PERMANGANATE DESTRUCTION IN THE SUBSURFACE

MECHANISMUS ROZKLADU MANGANISTANU V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ

Petr Beneš, Martin Kubal, Jiří Hendrych, Tomáš Láska, Pavel Vacek

Summary   Full text                                                                                                                          Uveřejněno (published) 10.10.2008


SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF CONTAMINATED SITES IN SLOVAKIA – SITES DAMAGED BY THE SOVIET ARMY

SYSTEMATICKÁ IDENTIFIKÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ SR – LOKALITY POŠKODENÉ ČINNOSŤOU SA

Katarína Paluchová, Alena Brucháneková, Mária Vojtková

Summary  Full text                                                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2008


TREATMENT OF LANDFILL LEACHATES BY MEMBRANE SEPARATION PROCESSES

ČISTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ MEMBRÁNOVÝMI SEPARAČNÍMI PROCESY

Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír, Martin Kubal

Summary   Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2008


APLICATION OF OXIDATION REAGENTS ON CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINATED GROUNDWATER

LABORATORNÍ APLIKACE OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA VZORKY PODZEMNÍ VODY S OBSAHEM CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Petr Kvapil

Summary  Full text                                                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2008


OPTIMIZATION OF BIOLOGICAL TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTE WATER IN BIOFILM REACTOR

OPTIMALIZACE BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD V BIOFILMOVÉM BIOREAKTORU

Lucie Křiklavová, Tomáš Lederer

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2008


THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER

MOŽNOSTI POUŽITÍ KOMBINOVANÉ METODY LAKTÁT - NANOŽELEZO PRO ODSTRANĚNÍ CHLOROVANÝCH ETHENŮ Z PODZEMNÍ VODY

Lenka Lacinová, Petr Kvapil, Miroslav Černík, Lucie Křiklavová

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2008


BIOFILTRATION AS A TOOL FOR THE ODOR REMOVAL IN THE ANAEROBIC DIGESTION

BIOFILTRACE JAKO PROSTŘEDEK ELIMINACE ZÁPACHU PŘI ANAEROBNÍ DIGESCI

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík

Summary  Full text                                                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2008


PREPARATION AND STUDY OF TRANSGENIC PLANTS WITH GENES FOR BACTERIAL DIOXYGENASES TO ENHANCE PHYROREMEDIATION ABILITY OF PCBS AND TOLUENE

PŘÍPRAVA A STUDIUM TRANSGENNÍCH ROSTLIN S GENY PRO BAKTERIÁLNÍ DIOXYGENASY PRO ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIACE PCB A TOLUENU

Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Chrastilová, Jitka Viktorová, Michel Sylvestre, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                                                          Uveřejněno (published) 10.10.2008


REMOVAL OF PAHS FROM THE CONTAMINATED GASWORKS AREA BY ISCO WITH MODIFIED FENTON’S REAGENT AND WITH ACTIVATED PERSULFATE, THE CASE STUDY

TESTOVÁNÍ MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA A AKTIVOVANÉHO PARSULFÁTU PŘI ISCO POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ V AREÁLU PLYNÁRNY – ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO TESTU NA LOKALITĚ

Monika Stavělová, Aleš Pokorný

Summary   Full text                                                                                                                          Uveřejněno (published) 10.10.2008


APPLICATION OF REVERESE OSMOSIS FOR TREATMENT OF THE LEACHATE FROM FLY ASH DEPOSITORY

POUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY PŘI ÚPRAVĚ VÝLUHŮ Z ÚLOŽIŠTĚ POPÍLKU

Marek Šír, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Martin Kubal, Tomáš Kutal

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2008


EXPERIENCES WITH CONTAMINATED WATERS REMEDIATION IN AREAS AFFECTED BY OLD MINING ACTIVITIES

SKÚSENOSTI S REMEDIÁCIOU KONTAMINOVANÝCH VÔD V OBLASTIACH POSTIHNUTÝCH VPLYVOM UZATVORENÝCH BANSKÝCH PREVÁDZOK

Peter Šottník, Bronislava Lalinská, Ľubomír Jurkovič

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2008


INTERACTIONS OF MICROORGANISMS AND PLANTS IN THE ENVIRONMENT CONTAMINATED BY PCBS

INTERAKCE ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ V PROSTŘEDÍ KONTAMINOVANÉM PCB

Petr Štursa, Martina Macková, Lucie Kochánková, Kateřina Frančová, Ondřej Uhlík, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                                                          Uveřejněno (published) 10.10.2008


DNA-BASED STABLE ISOTOPE PROBING FOR IDENTIFICATION OF BACTERIA ACTIVELY METABOLIZING XENOBIOTICS

IDENTIFIKACE BAKTERIÍ AKTIVNĚ METABOLIZUJÍCÍCH XENOBIOTIKA S VYUŽITÍM 13C-ZNAČENÝCH SUBSTRÁTŮ

Ondřej Uhlík, Čestmír Vlček, Kateřina Ječná, Petr Štursa, Mary Beth Leigh, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary  Full text                                                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2008


TRANSFORMATION OF CHLOROBENZOIC ACIDS BY PLANT CELLS

TRANSFORMACE CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN ROSTLINNÝMI BUŇKAMI

Blanka Vrchotová, Martina Macková, Jan Tříska, Tomáš Macek

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2008


MICROBIAL DEGRADATION OF POLYBROMINATED DIPHENYLETHERS IN SEWAGE SLUDGE

MIKROBIÁLNÍ DEGRADACE POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETHERŮ V ODPADNÍCH KALECH

Jana Zlámalíková, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Jana Hajšlová, Jana Pulkrabová, Michaela Nápravníková, Hana Stiborová

Summary   Full text                                                                                                                          Uveřejněno (published) 10.10.2008


Zpět/back